Kapsam yönetimi

Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin listesinin oluşturulması ve denetlenmesi süreçlerini içermektedir.Zaman yönetimi

Görevleri tanımlanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların bir zaman çizelgesi üzerinde doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.İnsan kaynakları yönetimi

Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.Değişiklik yönetimi

Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.Tedarik yönetimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.Risk yönetimi

Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması, risk tepkilerinin planlanması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.İletişim yönetimi

Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan personelin bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi, performans ölçümü ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.Entegrasyon yönetimi

Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve geçişlerinin takibi ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.Kalite yönetimi

Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir.Maliyet yönetimi

Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.