Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri

Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri Çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu projenin doğru şekilde organize edilmesi, kaynakların planlanması, planlanan hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi, sürekli ihtiyaçların ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve sürelerde özel amaçlara ulaşmak için planlanmakta, genellikle faydalı bir değişim, gelişim ya da katma değer sağlamak için uygulanmaktadır. Projelerin başarılı olması, onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, hizmet ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Çözüm sağladığımız iş ortaklarımızın zorlu başarı hedeflerine ulaşmak, projelerin ancak etkin yöntemlerle yönetilmesine ve uygulanabilmesine bağlıdır. Plt Teknoloji tüm müşterilerinin tüm projelerinin iş süreçlerini planlar, uygulanması ve kontrol hizmetlerini sağlar, organizasyon yapılarını tasarlar, geliştirir, takip eder, raporlar ve hayata geçirir. Plt Teknoloji müşterilerine, geçmişte kazanmış olduğu tecrübelerini yeni teknolojiler ile birleştirerek, uçtan uca BT Projeleri hazırlayarak sunmakta ve hayata geçirmektedir. Yapısal Kablolama, Data Center kurulumu ve altyapı hizmetleri, Disaster Recovery, donanım (Server, Storage, Autoloader, Network, Firewall) ve yazılım (Microsoft ürünleri, VmWare ve Sanallaştırma teknolojileri) çözümleri, renovasyon, taşınma ve yer değiştirme, güvenlik, dış kaynak hizmet projeleri ve envanter yönetimi ile uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır. Plt Teknoloji HP Bussines Partner’i olarak HP’nin garanti kapsamındaki tüm ürünlerine garanti seviyelerine uygun olarak servis hizmeti verebilmektedir.

PLT TEKNOLOJİ OLARAK SİZİN İÇİN SAĞLADIKLARIMIZ

Kapsam yönetimi

Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin list devamı

Zaman yönetimi

Görevleri tanımlanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirl devamı

İnsan kaynakları yönetimi

Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi devamı

Değişiklik yönetimi

Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uy devamı

Tedarik yönetimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personeli devamı

Risk yönetimi

Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözüm devamı

İletişim yönetimi

Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan devamı

Entegrasyon yönetimi

Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denet devamı

Kalite yönetimi

Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir. devamı

Maliyet yönetimi

Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.